Avtalebetingelser

AV Nettbutikken colorcept.com

 

Delsiden er oversatt automatisk, og den riktige versjonen av oversettelsen pågår.
Nettstedeieren er ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av disse feilene, og alle tvister som oppstår fra dem vil bli avgjort til kjøperens fordel.
Hvis du er i tvil angående manglende forståelse av følgende personvernregler, kan du kontakte: colorcept@colorcept.com

 

INNHOLDSFORTEGNELSE:

 1. GENERELLE BESTEMMELSER
 2. ELEKTRONISKE TJENESTER I ONLINE-BUTIKEN
 3. BETINGELSER FOR Å SLUTTE EN SALGSAVTALE
 4. METODER OG BETALINGSVILKÅR FOR PRODUKTET
 5. METODE OG DATO FOR TJENESTEYTELSE
 6. PRODUKTKLAGE
 7. EKSTRAJUDISIELLE METODER FOR Å BEGJENDE KLAGER OG FORFØLGE KRAV, SOM IKKE REGLER FOR TILGANG TIL DENNE PROSEDYRENE
 8. RETT TIL Å TREKKE AV KONTRAKTEN
 9. RETT TIL Å BRUKE SELGEREN (LISENS)
 10. BESTEMMELSER OM ENTREPRENØRER
 11. SLUTTE BESTEMMELSER
 12. PRØVEFORM FOR TILBAKETAK FRA KONTRAKTEN

 

Nettbutikken www.colorcept.com tar seg av forbrukernes rettigheter. Forbrukeren kan ikke frafalle rettighetene som er gitt ham ved lov. Bestemmelsene i avtalene som er mindre gunstige for forbrukeren enn lovens bestemmelser er ugyldige, og lovens bestemmelser gjelder i stedet. Derfor er bestemmelsene i disse forskriftene ikke ment å utelukke eller begrense forbrukerrettigheter som er gitt dem ved obligatoriske lovbestemmelser, og enhver mulig tvil bør forklares til fordel for forbrukeren. Hvis bestemmelsene i denne forskriften ikke overholdes med de ovennevnte bestemmelsene, skal disse bestemmelsene ha forrang og bør brukes.

 

 1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Nettbutikken som er tilgjengelig på www.colorcept.com drives av BARTOSZ MIESZALSKI som driver en virksomhet under navnet:

1.1.1 (for bestillinger gjort fra Norge og andre land utenfor Polen og gjennom den norske og engelskspråklige versjonen av nettbutikken) COLORCEPT- BARTOSZ MIESZALSKI, med: adresse til forretningsstedet og adresse for levering: ul. Kongleveien 9, 4072 Randaberg, org.nr.: 925235423, e-postadresse: colorcept@colorcept.com.

 

1.1.2 (for bestillinger gjort fra Polens territorium og via den polsspråklige versjonen av nettbutikken) COLORCEPT- BARTOSZ MIESZALSKI, med: adresse til forretningsstedet og adresse for levering: ul. Słowackiego 22/2, 44-100 Gliwice, NIP: 6312691112, e-postadresse: colorcept@colorcept.com.

1.2. Disse forskriftene er adressert til både forbrukere og gründere som bruker nettbutikken, med mindre en gitt bestemmelse i forskriftene foreskriver noe annet og er bare rettet til forbrukere eller gründere.

1.3. Administrator av personopplysninger behandlet i nettbutikken i forbindelse med implementeringen av bestemmelsene i disse forskriftene er selger. Personopplysninger behandles for formålene, for perioden og basert på begrunnelsen og prinsippene som er beskrevet i personvernpolicyen som er publisert på nettbutikkens nettsted. Personvernregler inneholder hovedsakelig regler om behandling av personopplysninger av administratoren i nettbutikken, inkludert begrunnelse, formål og periode for behandling av personopplysninger og rettigheter til registrerte, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler og analyseverktøy i nettbutikken. Å bruke nettbutikken, inkludert kjøp, er frivillig. Tilsvarende er levering av personopplysninger fra tjenestebrukeren eller kunden ved bruk av nettbutikken frivillig, med forbehold om unntakene angitt i personvernreglene (inngåelse av kontrakten og lovpålagte forpliktelser fra selger).

1.4. Definisjoner:

1.4.1. BLOG – Elektronisk tjeneste, internettblogg tilgjengelig i nettbutikken og drives av tjenesteleverandøren for alle besøkende i nettbutikken.

1.4.2. ARBEIDSDAG – en dag fra mandag til fredag, unntatt helligdager.

1.4.3. BESTILLINGSSKJEMA – Elektronisk tjeneste, et interaktivt skjema tilgjengelig i nettbutikken som gjør det mulig å plassere en ordre, spesielt ved å legge til produkter i den elektroniske kurven og definere vilkårene i salgsavtalen, inkludert leverings- og betalingsmåte.

1.4.4. KUNDE – (1) en fysisk person med full rettsevne, og i tilfeller som er fastsatt i generelt gjeldende regelverk, også en fysisk person med begrenset rettsevne; (2) juridisk person; eller (3) en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet, som loven gir juridisk kapasitet – som har inngått eller har til hensikt å inngå en salgsavtale med selgeren.

1.4.5. COPYRIGHT – loven om opphavsrett og beslektede rettigheter som gjelder for landet der bestillingen sendes.

1.4.6. PRODUKT – en tjeneste tilgjengelig i nettbutikken som er gjenstand for salgsavtalen mellom kunden og selgeren.

1.4.7. VILKÅR OG BETINGELSER – disse vilkårene for nettbutikken.

1.4.8. ONLINE STORE – Tjenesteleverandørens nettbutikk tilgjengelig på Internett-adressen: www.colorcept.com.

1.4.9. FORHANDLER; TJENESTEYTERE – BARTOSZ MIESZALSKI driver virksomhet under navnet COLORCEPT- BARTOSZ MIESZALSKI.

1.4.10. SALGSAVTALE – en produktsalgsavtale inngått eller inngått mellom kunden og selgeren via nettbutikken.

1.4.11. ELEKTRONISK TJENESTE – en tjeneste som tilbys elektronisk av tjenesteleverandøren til tjenestemottakeren via nettbutikken.

1.4.12. TJENESTEMOTTAKER – (1) en fysisk person med full rettsevne, og i tilfeller forutsatt av generelt gjeldende regelverk også en fysisk person med begrenset rettsevne; (2) juridisk person; eller (3) en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet, som loven gir juridisk kapasitet – ved bruk eller til hensikt å bruke den elektroniske tjenesten.

1.4.13. BESTILLING – Kundens viljedeklarasjon sendes via bestillingsskjemaet og retter seg direkte mot å inngå en produktsalgavtale med selgeren.

 

 1. ELEKTRONISKE TJENESTER I ONLINE-BUTIKEN

2.1. Følgende elektroniske tjenester er tilgjengelige i nettbutikken: Bestillingsskjema.

2.1.1. Bestillingsskjema – bruken av bestillingsskjemaet begynner når kunden legger til det første produktet i den elektroniske kurven i nettbutikken. Bestilling skjer etter at Kunden har fullført to påfølgende trinn – (1) etter å ha fullført bestillingsskjemaet og (2) å klikke på nettbutikkens nettsted etter å ha fullført bestillingsskjemaet, feltet >> gå til betaling << – inntil da er det mulig å endre de angitte dataene. (for å gjøre dette, følg de viste meldingene og informasjonen som er tilgjengelig på nettbutikkens nettsted). I bestillingsskjemaet er det nødvendig for kunden å oppgi følgende data angående kunden: navn og etternavn, e-postadresse og data angående salgsavtalen: forespørsler om detaljer om tjenesten, bilder som skal brukes i utførelsen av tjenesten, antall produkter, betalingsmåte. Når det gjelder kunder som ikke er forbrukere, er det også nødvendig å oppgi firmanavn og skatteidentifikasjonsnummer.

2.1.1.1. Bestillingsskjemaet for elektronisk tjeneste leveres gratis og er av engangsart og slutter når bestillingen er plassert gjennom den eller når kunden slutter å plassere bestillingen gjennom den tidligere.

2.1.2. Blogg – bruk av bloggen er mulig etter å ha gått til riktig fane med artikler på nettbutikkens nettsted. Bloggen er tilgjengelig for alle besøkende i nettbutikken uten å måtte oppgi data eller registrere en konto. Som en del av bloggen publiserer tjenesteleverandøren artikler relatert til emnet og sortimentet til nettbutikken.

2.1.2.1. Tjenestemottakeren kan når som helst og uten å gi grunn til å slutte å bruke bloggen ved å lukke nettleseren.

2.2. Tekniske krav som er nødvendige for samarbeid med IKT-systemet som brukes av tjenesteleverandøren: (1) en datamaskin, bærbar PC eller annen multimediaenhet med Internett-tilgang; (2) tilgang til elektronisk post; (3) Nettleser: Mozilla Firefox versjon 17.0 og nyere eller Internet Explorer versjon 10.0 og nyere, Opera versjon 12.0 og nyere, Google Chrome versjon 23.0. og nyere, Safari versjon 5.0 og nyere, Microsoft Edge versjon 25.10586.0.0 og nyere; (4) den anbefalte minste skjermoppløsningen: 1024 × 768; (5) aktivering av informasjonskapsler og Javascript-støtte i nettleseren.

2.3. Tjenestemottakeren er forpliktet til å bruke nettbutikken på en måte som er i samsvar med lov og moral, med respekt for personlige rettigheter, samt opphavsrett og immateriell eiendom fra tjenesteleverandøren og tredjeparter. Tjenestemottakeren er forpliktet til å legge inn data i samsvar med fakta. Det er forbudt å levere tjenestemottakeren ulovlig innhold.

2.4. Klageprosedyren for elektroniske tjenester:

2.4.1. Klager knyttet til levering av elektroniske tjenester fra tjenesteleverandøren og andre klager knyttet til driften av nettbutikken (unntatt prosedyren for produktklager, som er angitt i punkt 6 i forskriften), kan kunden sende inn for eksempel:

2.4.1.1. skriftlig til følgende adresse: ul. Kongleveien 9, 4072 Randaberg (for ordrer i Norge og andre land utenfor Polen); Słowackiego 22/2, 44-100 Gliwice (for bestillinger fra Polen)

2.4.1.2. i elektronisk form via e-post til følgende adresse: colorcept@colorcept.com.

2.4.2. Det anbefales at tjenestemottakeren gir i klagebeskrivelsen: (1) informasjon og omstendigheter angående klagens emne, særlig typen og datoen for forekomsten av uregelmessigheter; (2) tjenestemottakerens forespørsler; og (3) kontaktinformasjon til personen som sender inn klagen – dette vil lette og fremskynde tjenesteleverandørens behandling av klagen. Kravene i forrige setning er bare anbefalinger og påvirker ikke effektiviteten av klager som sendes inn uten den anbefalte beskrivelsen av klagen.

2.4.3. Tjenesteleverandøren svarer på klagen umiddelbart, senest innen 14 kalenderdager fra datoen for innlevering.

 

 1. BETINGELSER FOR Å SLUTTE EN SALGSAVTALE

3.1. Avtalen om salgsavtalen mellom kunden og selgeren skjer etter at kunden har plassert en bestilling ved hjelp av bestillingsskjemaet i nettbutikken i samsvar med punkt 2.1.2 i forskriften.

3.2. Produktprisen som vises på nettbutikkens nettside er gitt i NOK og inkluderer avgifter. Den totale prisen inkludert avgifter på produktet som er gjenstand for bestillingen og andre kostnader, og hvis beløpet til disse gebyrene ikke kan fastsettes – plikten til å betale dem, blir kunden informert på nettbutikkens nettsted når du legger inn bestillingen, inkludert når kunden gir uttrykk for sin vilje å være bundet av salgsavtalen.

3.3. Fremgangsmåten for å inngå en salgsavtale i nettbutikken ved hjelp av bestillingsskjemaet

3.3.1. Avtalen om salgsavtalen mellom kunden og selgeren skjer etter at kunden har plassert en ordre i nettbutikken i samsvar med punkt 2.1.2 i forskriften.

3.3.2. Etter bestillingen bekrefter selgeren umiddelbart mottakelsen og informerer kunden om aksept eller ikke aksept av bestillingen innen 24 timer. Unnlatelse av å godta kan skyldes manglende evne til å utføre den betrotte bestillingen som en del av pakken valgt av kunden. I dette tilfellet tilbyr selgeren kunden en tilleggsbetaling av beløpet som utgjør forskjellen mellom prisen på en annen pakke og prisen på den valgte pakken (eller et annet beløp som selgeren anser passende i forhold til volumet på den bestilte elektroniske tjenesten); reduksjon av omfanget av bestillingsordren (f.eks. ved å redusere antall bilder, gjøre om bilder fra et annet perspektiv eller redusere antall fargevarianter i prosjektet); eller trekke seg fra utførelsen av den elektroniske tjenesten (i dette tilfellet vil hele det betalte beløpet bli returnert til kunden av selgeren på den måten kunden har angitt).

Bekreftelse på mottakelse av ordren og aksept for gjennomføring, samt manglende aksept av ordren, skjer ved å sende kunden en passende e-post til kundens e-postadresse oppgitt ved bestillingen, som inneholder minst selgerens erklæring om mottakelse av bestillingen og dens aksept for implementering eller om avslag på å utføre og bekreftelse på inngåelse av salgsavtalen. Hvis bestillingen godtas av selgeren, inngås en salgsavtale mellom kunden og selgeren når kunden mottar ovennevnte e-post.

3.4. Konsolidering, sikkerhet og tilgjengeliggjøring av kunden for innholdet i den inngåtte salgsavtalen skjer ved (1) å gi disse forskriftene på nettbutikkens nettsted og (2) sende kunden e-postmeldingen referert til i punkt 3.3.2. Av forskriften. Innholdet i salgsavtalen er i tillegg registrert og sikret i IT-systemet til selgerens nettbutikk.

 

 1. METODER OG BETALINGSVILKÅR FOR PRODUKTET

4.1. Selger gir kunden følgende betalingsmåter i henhold til salgsavtalen, avhengig av hvilket land bestillingen er gjort fra:

4.1.1. Elektroniske betalinger og kortbetalinger via PayU.pl, PayPal.com, Vips.no eller Nets.eu – mulige nåværende betalingsmåter er spesifisert på nettbutikkens nettside i informasjonsfanen om betalingsmåter og på nettstedet http: // www .payu.pl, http://www.vips.no, http://www.nets.eu og https://www.paypal.com/pl.

4.1.1.1. Oppgjør av transaksjoner med elektroniske betalinger og betalingskort utføres etter kundens valg via PayU.pl, Vips.no, Nets.eu eller PayPal.com. Tjenesten for elektroniske betalinger og betalingskort leveres av:

4.1.1.1.1. PayU.pl – PayU S.A.-selskap med sete i Poznań (seteadresse: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), inngått i registeret over entreprenører i det nasjonale domstolsregisteret under nummer 0000274399, registreringsdokumenter ført av tingretten Poznań – Nowe Miasto og Wilda i Poznań; aksjekapital til et beløp på 4 944 000,00 PLN fullt innbetalt; NIP: 7792308495.

4.1.1.1.2. Nets.eu – Nets A / S-selskap, CVR-nr. 37427497, Klausdalsbrovej 601, DL-2750 Ballerup, Danmark

4.1.1.1.3. Vips.no – VIPS AS-selskap, Robert Levins gate 5, 0154 Oslo

4.1.1.1.4. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. etasje 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.2. Betalingsdato:

4.2.1. Hvis Kunden velger elektroniske betalinger eller betaling med kredittkort, er Kunden forpliktet til å utføre betalingen på tidspunktet for bestillingen via bestillingsskjemaet.

 

 1. DATO OG METODE FOR YTELSE AV TJENESTEN

5.1. Fristen for utførelse av tjenesten som er inkludert i produktet, er hver gang angitt i beskrivelsen av tjenesten. I tilfelle overskridelse av den erklærte fristen for utførelse av tjenesten, forplikter selgeren seg til å betale en kontraktsmessig bot på 25% av verdien av den bestilte bestillingen for hver forsinkelsesdag, men ikke høyere enn den totale verdien av den bestilte bestillingen. Reservasjonen av en kontraktsstraff utelukker ikke muligheten for å kreve erstatning fra Kunden på generelle vilkår.

5.2. Selgeren gir kunden tjenesten i form av en elektronisk forsendelse til kundens e-postadresse som er oppgitt i bestillingsskjemaet.

 

 1. PRODUKTKLAGE

6.1. Grunnlaget og omfanget av Selgers ansvar overfor Kunden, hvis det solgte Produktet har en fysisk eller juridisk mangel (garanti), er definert av generelt gjeldende lover, spesielt i Civil Code (inkludert artikkel 556-576 i Civil Code).

6.2. Selger er forpliktet til å levere tjenester på en måte som er i samsvar med beskrivelsen av tjenesten på nettbutikkens nettsted og med omhu.

6.3. Klagen kan sendes inn av kunden, for eksempel:

6.3.1. i elektronisk form via e-post til følgende adresse: colorcept@colorcept.com.

6.4. Selgeren vil svare på kundens klage umiddelbart, senest innen 14 kalenderdager fra datoen for innlevering. Hvis kunden som er forbruker har bedt om utskifting av varen eller fjerning av mangelen, eller avgitt en prisreduksjonserklæring, som spesifiserer beløpet som prisen skal reduseres med, og selgeren ikke har svart på denne forespørselen innen 14 kalenderdager, anses det at forespørselen ble ansett som begrunnet .

 

 1. RETT TIL Å TREKKE AV KONTRAKTEN

7.1. Retten til å trekke seg fra en fjernkontrakt har ikke rett til blant annet forbrukeren i forhold til kontrakter: (1) for levering av tjenester, hvis gründeren fullstendig har utført tjenesten med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, som ble informert før tjenestens start, at etter at gründeren har utført tjenesten, vil han miste retten til å trekke seg fra kontrakten; (2) for levering av digitalt innhold som ikke er spilt inn på et håndgripelig medium, hvis ytelsen begynte med forbrukerens uttrykkelige samtykke før fristen for å trekke seg fra kontrakten og etter å ha informert gründeren om tapet av retten til å trekke seg fra kontrakten.

7.2. Med forbehold om unntakene angitt i punkt 8.1, kan en forbruker som har inngått en avstandskontrakt, innen 14 kalenderdager, trekke seg fra den uten å oppgi en grunn og uten å pådra seg kostnader, bortsett fra kostnadene spesifisert i punkt 8.8 i forskriften. For å overholde fristen er det nok å sende en uttalelse før utløpet. Erklæringen om tilbaketrekning fra kontrakten kan leveres, for eksempel:

7.2.1. i elektronisk form via e-post til følgende adresse: colorcept@gmail.com.

7.3. Perioden for trekk fra kontrakten begynner for andre kontrakter – fra kontraktsdatoen.

7.4. Ved tilbaketrekning fra en fjernkontrakt, anses kontrakten som ugyldig.

7.5. Selgeren er forpliktet til umiddelbart, senest innen 14 kalenderdager fra datoen for mottakelse av forbrukerens uttalelse ved tilbaketrekning av kontrakten, å returnere alle betalinger som han har gjort. Selgeren skal tilbakebetale betalingen med samme betalingsmåte som forbrukeren bruker, med mindre forbrukeren uttrykkelig har godtatt en annen returmetode, som ikke medfører noen kostnader for ham.

7.6. Mulige kostnader knyttet til forbrukerens tilbaketrekning av kontrakten, som forbrukeren er forpliktet til å bære:

7.6.1. Når det gjelder et produkt som er en tjeneste, hvis ytelse – på forbrukerens uttrykkelige forespørsel – begynte før fristen for å trekke seg fra kontrakten, er forbrukeren som utøver retten til å trekke seg fra kontrakten etter å ha kommet med en slik forespørsel, forpliktet til å betale for tjenestene som er oppfylt til tilbaketrekningen fra kontrakten. Betalingsbeløpet beregnes i forhold til omfanget av tjenesten som tilbys, med tanke på prisen eller godtgjørelsen som er avtalt i kontrakten. Hvis prisen eller godtgjørelsen er for høy, er grunnlaget for å beregne dette beløpet markedsverdien av tjenesten som tilbys.

 

 1. RETT TIL Å BRUKE VERKEN AV SELGEREN (LISENS)

8.1. Denne delen av forskriften gjelder produkter som er et verk i henhold til opphavsrettsloven og som derfor er underlagt opphavsrettsbeskyttelse og som selger har rett til proprietære opphavsrettigheter til.

8.2. Følgende bestemmelser i forskriften er ment å definere reglene for å gi lisens til kunden av selgeren for produkter beskyttet av lov om opphavsrett, i den grad det er nødvendig for kunden å bruke produktet.

8.3. Kundens bruk av produktet som utgjør et verk i henhold til opphavsrettsloven og dermed beskyttes av åndsverkloven er kun mulig for non-profit formål, til kundens eget bruk, i den grad det er spesifisert i disse forskriftene og bestemmelsene i åndsverkloven.

8.4. I den grad det er tillatt av gjeldende gjeldende regler, inkludert spesielt copyright-loven og forskriften om rettferdig bruk, har ikke kunden rett til å gjøre produktet tilgjengelig for tredjeparter og å bruke det for fortjeneste.

8.5. På betalingstidspunktet gir Selgeren Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-overførbar og uten rett til underlisens (inkludert uten rett til å autorisere andre mennesker til å bruke innholdet innenfor rammen av den tildelte lisensen) en lisens til å bruke Produktet, inkludert retten til å bruke proprietære opphavsrettigheter, uten begrensning hvert område og tid, i følgende bruksområder: (1) flere nedlastinger av produktet og dets digitale lagring i dataminnet; (2) permanent eller midlertidig reproduksjon av produktet helt eller delvis, ved bruk av digital teknologi, i den grad det er nødvendig å reprodusere det for å vise, reprodusere eller lagre produktet; (3) å vise, reprodusere eller lagre produktet permanent eller midlertidig med digital teknologi. Alle rettigheter, bortsett fra det ovennevnte, som ikke uttrykkelig er gitt til kunden, er forbeholdt selgeren, spesielt kunden har ikke rett til å (1) distribuere produktet, inkludert leie av produktet eller dets kopi; (2) underlisensiere produktet (inkludert retten til å autorisere andre mennesker til å bruke produktet og (3) til å markedsføre produktet, inkludert utlån eller leie av det.

 1. BESTEMMELSER OM ENTREPRENØRER

9.1. Denne delen av regelverket og bestemmelsene deri gjelder bare for kunder og tjenestebrukere som ikke er forbrukere.

9.2. Selger har rett til å trekke seg fra salgsavtalen inngått med kunden som ikke er forbruker innen 14 kalenderdager fra datoen for inngåelsen. Tilbaketrekking fra salgsavtalen i dette tilfellet kan skje uten å gi en begrunnelse og gir ingen krav fra Kundens side som ikke er forbruker mot Selger.

9.3. Når det gjelder kunder som ikke er forbrukere, har selgeren rett til å begrense de tilgjengelige betalingsmåtene, inkludert å kreve forskuddsbetaling helt eller delvis, uavhengig av betalingsmåte valgt av kunden og det faktum å inngå en salgsavtale.

9.4. Selgerens ansvar under garantien for Produktet overfor Kunden som ikke er forbruker er ekskludert.

9.5. Når det gjelder tjenestemottakere som ikke er forbrukere, kan tjenesteleverandøren si opp kontrakten for levering av elektroniske tjenester med umiddelbar virkning og uten å gi grunner ved å sende tjenestemottakeren en passende uttalelse.

9.6. Tjenesteyterens / selgerens ansvar overfor tjenestemottakeren / kunden som ikke er forbruker, uavhengig av juridisk grunnlag, er begrenset – både som en del av et enkelt krav, og for alle krav totalt – opp til den betalte prisen og leveringskostnadene i henhold til salgsavtalen, mer enn tusen zloty. Tjenesteleverandøren / selgeren er ansvarlig overfor tjenestemottakeren / kunden som ikke er forbruker bare for typiske skader som er forutsigbare på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, og er ikke ansvarlig for de tapte fordelene til tjenestebrukeren / kunden som ikke er forbruker.

9.7. Eventuelle tvister som oppstår mellom selger / tjenesteleverandør og kunde / tjenestemottaker som ikke er forbruker, skal sendes til retten som har jurisdiksjon over selger / tjenesteleverandørs sete.

 

 1. SLUTTE BESTEMMELSER

10.1. Avtaler inngått via nettbutikken inngås på polsk (for bestillinger fra Polen), norsk (for bestillinger fra Norge) og engelsk (for bestillinger fra Polen)

10.2. Endring av regelverket:

10.2.1. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre regelverket av viktige grunner, det vil si: lovendringer; endringer i betalings- og leveringsmåter – i den grad disse endringene påvirker gjennomføringen av bestemmelsene i denne forskriften.

10.2.2. I tilfelle endringen av regelverket resulterer i innføring av nye avgifter eller en økning i eksisterende avgifter, har tjenestemottakeren som er forbruker rett til å trekke seg fra kontrakten.

10.2.3. Ved inngåelse av kontrakter av annen art enn kontinuerlige kontrakter (f.eks. Salgsavtale), på grunnlag av disse forskriftene, vil endringer i regelverket ikke på noen måte krenke de ervervede rettighetene til tjenestemottakere / kunder som er forbrukere før ikrafttredelsesdatoen for endringene i forskriften, spesielt ingen endringer i forskriften innvirkning på allerede bestilte eller plasserte ordrer og inngått, implementert eller utført salgsavtaler.

10.3. I saker som ikke er dekket av denne forskriften, skal gjeldende lovgivning og andre relevante bestemmelser i gjeldende lov gjelde.